Удаление содержимого из файла

У меня есть такой файл

>gene1*ENSG24 CTTGGGGGGCTGGGGGCCAGGTGAAAGGGAAATGGAGGGCAGCACCCGCG AGCCCTCATTGCCTATAGTGGTTTCCATGGCGATCATGTAAGAGTCAATG TCGTCATTGGCAAAGTCGTCCGGGTGGGGTGTGCTGTAGGCAGAATCGGA GTATCAGGGAGGGGACTGGGGGAGCAGAGGCAGGGCCCCACCTTGGAGGG CTCGAAGGGAGCTCTGGGGCCCCCGACCACTGGAGA >gene2*ENSG87 CCATTTTGAAACCCTTAATAAAAACTTGCTGGTCTGAGACTCAGCAGGCA GCACAGACTTACTGATATGTACTGTCACCTCCAGCGGCCCAGCTGTAAAA TTCCTCTCTTTGTAGTGTCTCTCTTTATTTCTCAGCTGGCTGACACTTAT GGAAAATGGAAAGAACCTATGTTGAAATATTGGGGGCAGGTTCCATCAAT AGTTCTTACATGG 

Мне нужен вывод в формате ниже

 >gene1 CTTGGGGGGCTGGGGGCCAGGTGAAAGGGAAATGGAGGGCAGCACCCGCG AGCCCTCATTGCCTATAGTGGTTTCCATGGCGATCATGTAAGAGTCAATG TCGTCATTGGCAAAGTCGTCCGGGTGGGGTGTGCTGTAGGCAGAATCGGA GTATCAGGGAGGGGACTGGGGGAGCAGAGGCAGGGCCCCACCTTGGAGGG CTCGAAGGGAGCTCTGGGGCCCCCGACCACTGGAGA >gene2 CCATTTTGAAACCCTTAATAAAAACTTGCTGGTCTGAGACTCAGCAGGCA GCACAGACTTACTGATATGTACTGTCACCTCCAGCGGCCCAGCTGTAAAA TTCCTCTCTTTGTAGTGTCTCTCTTTATTTCTCAGCTGGCTGACACTTAT GGAAAATGGAAAGAACCTATGTTGAAATATTGGGGGCAGGTTCCATCAAT AGTTCTTACATGG 

Я хочу удалить часть * ENSG. Как мне это сделать.

Linux и Unix - лучшая ОС в мире.